به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات


چر اقای ترامپ!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چرا اقای ترامپ بالامی اید-؟ به همان دلیل که اقای اوبامارا  انتخاب کردند که بالا بیاید-زمانی که من وارد انگلستان ولندن شدم- بایک دانشجوی ایرانیکه در دانشگاه لندن درس میخواند اشناشدم ایشان یک تحقیق علمی بر ای درس اقتصاد که درس اختیاری بود زیرنظر استاداش انجام دادبود که موفقیت امیز بوده است جدال بزرگان ها ی میانی  با بزرگان  های دراس- ابته تحقیق ایشان موردبحث کامل بامن نشد وایشان میخواست فاز دوم تحقیق را بامن انجام بدهد ولی من نپذیرفتم ولی این سئوال کلیدی مطرح بود که انتقال قدرت از راس به طبقه میانی یک جبر اقتصادی است ماندانکه فئودالیسم جبر اقتصادی میبایست تبدیل شود به خرد بورژوازی  یعنی تجارت ازادی که صنعت مداوم دران نقش بارز تری پیدا کند وسپس به سرمایه داری که صنعت فوق مدرن را توسعه بدهد وصنعت نقش اولرا در اقتصاد بازی کند- این نبرد درانگلستان از صنعت لاستیک شروع شد وسپس به بخش های دیگر صنعت کشیده شد ولی جالب اینکه هیچگونه اطلاعاتی درایران از این موضوع نبود مسلم است کسانی در مسئا ل اقتصادی استراتژیک در دست دارند مانند اسلحه –نفت وغیره کلید سیاست  وسیاست اقتصادی  هم در دست انان است-  ومابقه باید تابع انان باشند –گروه ای  از این راس ها سرومایه گذاری سنگنینی باکمک وام های نجومی از دولت وکمک مراکز تحقیقاتی دولتی انگلستان وتعداد ی هم بخش خصوصی درمورد لاستیک وانواع لاستیک چه لشگری وچه کشوری  در سطح دلخواه که از  المان وژاپون هم میزانی عقب تر بود ودران سطح متوقف شدند وخودهم تاحد زیادی  بازار  خرده فروشی درانگلستان وفروش به خارج در دست گرفتند- درنتجه لاستیک فروشان میانی وسطح پایین بامشکل ربرو شدند زیرا انان از دوجنبه سود میردند که از تولید ودوم از فروش  میتوانستند باسطح میانی وپائین رقابت بالای داشته باشند- وسهامی  هم دربورس نداشتند لاستیک فروشان میانی وسطح پائین به این امر اعتراض کردند ومایل بدون که پنجاه درصد سهام مال انها باشچون پذیرفته نشد یک نبرد اقتصادی را سازمان دادند- طبق قانون اقتصادی انگلستان تاسی درصد نیاز میتوان از خارج اورد به شرطی که کیفیت  مناسب را داشته باشند- واینان از المان وژاپون وارد کردند وسود کمتری را گرفتند واین امرباعث ورشکستگی انان میشد ولذا  سهام تا سی درصد پذیرفتند ولی چون سیاست انگلستان اجازه نمیدهد که چالش ها زیادطولانی باشد واین امربصورت مخفی درحال برسی ومبارزه بود  وسرانجام که مشخص نشد چگونه ان راحل کردند درموارد دیگر هم چنین اتفاقی میافتاد مثالا  صندلی پلاستیکی رنگی  که سرانجام دولت کوتاه میامد وکارفیصله پیدا میکرد حال به نظر میرسد این مسئله به امریکا رسیده است اهرمها وسکانها دیگر دردست سرمایه دارهای  بسیار بزرگ نمیتواند باشد وباید سهم متوسط ها بالابیاید کهخودبخود تا حدی به سطح پائینی  هم کمک میکند وسیساتاقتصاد امریکا بسیارباز تر خواهد شد دوم مسئله رنگین پوسته است- که عمد ان مکزیکی هاهستند- یک کارشناس بیان کرده است- اگر این سه میلیون از امریکا اخراج شوند که امروز دغدغه ریس جمهور مکزیک شده است- هیچکس جای انهارا نمی گیرد ودوباره بایدازانان دعوت شود زیرا هیجکس حاضرنیست در گرمای سوزان تکزاس کلم بکند وتوی ماشین بی اندازد وپول بسیار کمی بگیرد- وحقوق وافرادامریکائی بسیار زیاد است که دیگر کاشتن کلم صرف نمیکند از   از کاشت وداشت وبرداشت اینان افراد لمپن مکزیک هستند افراد تحصیل کرده نیستند تا هیچده ساعت هم کار میکنند ودر یک اطاق حداقل چهارنفر باهم هستند وپول را برای خانواده خود به مکزیک میفرستند سوادی ندارند وهیج کس حتی الیت های مکزیکی کاری برای انها نمیکنند درنتجه تنها دلخوشی انان درمیکده هابودن است وفحشالذا گاهی تجاوز  جنسی هم  انجام میگیرد وامریکائی هیچگونه سنخیت فرهنگی  واخلاقی باانهاندارند واز انها هم متیرسند وارد کننده  موادمخدر هستند که این امر بستگی تام به مافیا امریکا دارد که اینها را کمی تسکین دهد وپلیس امریکاهم درجریان است یک شهرک بر ای انها نساختند هیچگونه اقدام فرهنگی نکردنددرهرحال اقای ترامپ بایدسکان وال استریت بگیرید اتفاقا مرشد ایدولوژیکی ایشان از رهبران وال استریت است تا مشکل اقتصادی امریکا وارد یک چالشی مانند انگلستان نشود- اما مسئله زنان بیجهت نبودکه ایشان ان بیانات کرد-مدتها است که زنن امریکا فهمیدند ارزش انان بیشتراز روابط جنسی است بهنحوی مسئلهمذهب واسلام دارد نخ هائی را میدهد واینمعنای اش این است که امریکا مغلوب فرهنگ شرق شود نمونه ان سایت فیس بوک منرا تا ساعت یک صبح از مدار خارج کردند-اان تصور میکنند که ضربه فرهنگی واقتصادی خواهند خوردمنبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است